Voor wie verstilling zoekt. Impressies en gedachten.

Na ‘Voor wie woorden zoekt’, verscheen in september ‘Voor wie verstilling zoekt’. Een boek met korte stukjes die, zoals Ides Nicaise het zegt, inzoomen op mensen en dingen die je aandacht capteren. Er zijn nieuwe woorden voor oude klanken. En verder teksten over de kracht van verwachting, over menswording, verinnerlijking en opstanding.
En opnieuw maakte Joke Eycken er verrassende illustraties bij.

In een rumoerige maatschappij zoeken mensen naar verstilling, uiterlijk en innerlijk.
Dit boek helpt je om stil te staan, te kijken, te luisteren en beelden te laten spreken.
Doorheen de teksten wordt de lezer aangeraakt en ontdekt hij of zij het lichtende gevoel van de verwondering. De teksten roepen vertrouwen op, voorbij twijfel en onzekerheid. En er blijft telkens ruimte open voor het onzegbare.
De woorden willen een poort zijn naar verstilling, naar wat het leven kwaliteit geeft en naar de dag van morgen.

Uitgeverij Averbode – Forte
Uitvoering: paperback
Omvang: : 128 blz.
Verschijnt in september 2012
Prijs: 14,95 €

Liedboek met cd

Verschenen september 2012
Tweede druk november 2012 
 

Wil een liedboek bijdragen tot een heilzame en beleefbare liturgie, dan moet erin weerklinken wat in mensen omgaat. Alles wat menselijk is moet er zijn plaats kunnen in vinden: hoop, twijfel, liefde, vrees, verdriet, verwondering, vertrouwen, net als eerbied en ontzag voor het ongrijpbaar goddelijke.
Ik schreef een aantal liedteksten met de bedoeling daaraan te beantwoorden.
Arnout Malfliet zette ze op muziek. De composities zijn meerstemmig, maar met eenvoudige harmonieën. Hij waakte erover dat de melodieën voor ieder koor en iedere gemeenschap vooral zingbaar blijven. En tegelijk wist hij er schoonheid in te leggen, zodat het liederen zijn die blijven hangen.
24 liederen werden gebundeld en opgenomen op cd.
Het project groeide in de kapelgemeenschap van Filosofenfontein.

Onder de titel ‘Wie anders zou de hemel dragen’ wordt dit liedboek uitgegeven.
Het omvat teksten, partituren en een cd.
Uitgeverij Altiora, Averbode.
Beschikbaar vanaf begin oktober 2012.
Prijs: 16,00 € zonder cd – 19,95 € met cd

www.wieanderszoudehemeldragen.org

Kaarten en boekjes

Het overgrote deel van de teksten die werden opgenomen in ‘Voor wie woorden zoekt’ werd tevens uitgegeven op (wens)kaarten en in kleine boekjes, bij UM of bij Symposion.
Ik beschik altijd over een voorraad daarvan, voor wie dat bij mij wenst te bekomen.